Vild Gudenå
Vild Gudenå

Vild Gudenå

Fakta om sagen


Gudenåen er Danmarks eneste flod og længste vandløb med sine ca. 160 km.

Gudenåen udspringer ved Tinnet Krat og løber ud i bunden af Randers fjord.

I 1921 blev Gudenåen naturlige løb spæret af Tangeværket og Tange Sø.

Spærringen hindre fiskearters frie vandring og laksens adgang til sine vigtigste gydebanker.

Tange Sø dækker et areal på ca. 540 hektar.  

Eu har pålagt Danmark at leve op til vandrammedirektivet og Danmark er forpligtet til beskyttelse af arter omfattet af Natura 2000 beskyttelsen.

Danmark skal i år, træffe en beslutning om, hvordan problemet med spærringen ved Tange løses.

Tangeværket kan bevares som et historisk monument, der fortæller historien om Tangeværket søen og genopretningen af ådalen.